Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Särsta 62:1 och del av Särsta 3:1

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförande av handels-, kontors- och bostadsbyggnad samt ett utvidgat torg.

Detaljplanen vann laga kraft 5 mars 2007.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2007 att anta detaljplan för Särsta 62:1 och del av Särsta 3:1.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 5 mars 2007.

Diarienummer: PLA 2004-020009.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger vid korsningen mellan Apoteksvägen och Forsbyvägen i kvarteret Jägra i centrala Knivsta och är 2192 kvadratmeter stort.

Syfte

Ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra uppförande av handels-, kontors- och bostadsbyggnad. Planen innebär också ett utvidgat torg i norra delen av planområdet. Platsen är viktig, både för centrums funktion och för stadsbilden.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020