Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Särsta park- och fritidsområde, del av Särsta 3:1

Detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av lokaler och ytor för kultur- och fritidsändamål.

Planområdet är beläget i centrala Knivsta, söder om stationen och sträcker sig mot Södervägen.

Detaljplanen vann laga kraft 24 juli 2015.

Status

Kommunfullmäktige beslutade den 12 februari 2015 att anta detaljplanen för Särsta park- och fritidsområde, del av Särsta 3:1 med flera.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 24 juli 2015.

Diarienummer PLA 2012-020004.

Byggnationen av lokaler och ytor för kultur- och fritidsändamål är nu färdigställd.
Läs mer om Knivsta Centrum för idrott och kultur, CIK här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Knivsta, söder om stationen och sträcker sig mot Södervägen.

Syfte

Detaljplanens syfte är främst att möjliggöra uppförandet av ytterligare lokaler och ytor för kultur- och fritidsändamål. Tillgängligheten till området och trafiksäkerheten kring detta förbättras genom att Centralvägen tillåts förlängas mot söder och binds samman med Södervägen.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 31 augusti 2021