Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Södra Lyckåsen

Ändring av detaljplan med syfte att möjliggöra uppförandet av två bostadshus. Planområdet är beläget utmed Ängbyvägen i väster och Lyckåsvägen i norr. I söder avgränsar planområdet mot ett parkområde vid Kapellvägen.

Detaljplanen vann laga kraft 27 november 2007.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 24 oktober 2007 att anta detaljplan för södra Lyckåsen.

Beslutet om antagande vann laga kraft den 27 november 2007.

Diarienummer: PLA 2005-020007.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger utmed Ängbyvägen i väster och Lyckåsvägen i norr. I söder angränsar planområdet mot ett parkområde vid Kapellvägen.

Syfte

Ändring av tidigare gällande detaljplan för att möjliggöra uppförande av två bostadshus inom en plan där den nu tillåtna största byggnadsarean redan är använd.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020