Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Vrå 1:392

Ändring av detaljplan med syfte att möjliggöra vård- och förskoleverksamhet inom fastigheten Vrå 1:392. Planområdet är beläget i Alsike, korsningen Brunnbyvägen och Vrå skogsväg.

Detaljplanen vann laga kraft 15 maj 2018.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att anta Detaljplan Vrå 1:392 den 24 april 2018.

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 15 maj 2018.

Diarienummer: SBK 2017-000001.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike i korsningen av Brunnbyvägen och Vrå skogsväg.

Syfte

Huvudsyftet med planändringen för Vrå 1:392 är att möjliggöra vård- och förskoleverksamhet inom fastigheten. Nuvarande planbestämmelse medger bostäder och centrumverksamhet.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2021