Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vrå 1:392

Ändring av detaljplan med syfte att möjliggöra vård- och förskoleverksamhet inom fastigheten Vrå 1:392. Planområdet är beläget i Alsike, korsningen Brunnbyvägen och Vrå skogsväg.

Detaljplanen vann laga kraft 15 maj 2018.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att anta Detaljplan Vrå 1:392 den 24 april 2018.

Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 15 maj 2018.

Diarienummer: SBK 2017-000001.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Alsike i korsningen av Brunnbyvägen och Vrå skogsväg.

Syfte

Huvudsyftet med planändringen för Vrå 1:392 är att möjliggöra vård- och förskoleverksamhet inom fastigheten. Nuvarande planbestämmelse medger bostäder och centrumverksamhet.

Handlingar

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2021