Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Lagga Kyrkby

Planprogrammet för Lagga Kyrkby godkändes av bygg- och miljönämnden 2013. Området är beläget nordost om Knivsta.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 26 februari 2013 att godkänna detaljplaneprogrammet för Lagga Kyrkby.

Diarienummer: PLA 2010-020005

Områdesbeskrivning

Lagga kyrkby ligger i Storåns dalgång nordost om Knivsta centralort och söder om Uppsala. Programområdet omfattar kyrkbyn samt naturmarker norr och söder om byn.

Syfte

Syftet är att utreda förutsättningarna för ny bebyggelse samt säkerställa känsliga natur- och kulturvärden inom programområdet vid Lagga kyrkby.

Handlingar och utredningar till programmet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020