Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Nordöstra Alsike, del av Vrå 1:150 och 1:6

Planprogrammet för nordöstra Alsike godkändes år 2008 av bygg- och miljönämnden. Programområdet är beläget i den nordöstra delen av Alsike.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade den 29 april 2008 att godkänna detaljplaneprogrammet för nordöstra Alsike.

Diarienummer: PLA 2007-020007

I enlighet med programmet har detaljplan för ny förskola/skola och bostäder i nordöstra Alsike tagits fram och byggts ut. Detaljplan för Lilla Brännkärrsskogen är fortfarande under framtagande.

Se detaljplanen Lilla Brännkärrsskogen under pågående detaljplaner.

Se detaljplanen Nordöstra Alsike, ny förskola/skola och bostäder under gällande detaljplaner.

Områdesbeskrivning

Programområdet ligger i nordöstra Alsike, på delar av fastigheterna Vrå 1:150 och 1:64.

Syfte

Förslag till program syftar till att pröva möjligheten att uppföra skola/förskola och bostäder. Programmet syftar också till att säkerställa ett sammanhängande grönområde norr om Östra Brännkärr och Fjällhaga.

Handlingar till programmet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020