Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Spakbacken och Östuna by

Planprogrammet godkändes av bygg- och miljönämnden år 2013. Programområdet är beläget i den östra delen av kommunen.

Status

Bygg- och miljönämnden beslutade att godkänna detaljplaneprogram för Spakbacken och Östuna by den 26 mars 2013. Ett detaljplanearbete har påbörjats men är inte färdigt.

Områdesbeskrivning

Programområdet omfattar Spakbacken och Östuna by med omgivningar samt verksamhetsområdet norr om väg 77.

Syfte

Syftet med programmet är att utreda förutsättningar för ny bebyggelse samt
utvidgning av verksamhetsområdet för företag.

Handlingar till programmet

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020