Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett verktyg vid planering av mark och vatten, när det inte finns krav på eller behov av en detaljplan. Här kan du läsa om aktuella områdesbestämmelser i Knivsta.

Vad är områdesbestämmelser?

Områdesbestämmelser är ett verktyg vid planering av mark och vatten, när det inte finns krav på eller behov av en detaljplan. Områdesbestämmelser reglerar grunddragen i användningen av mark- och vattenområde för att säkerhetsställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose riksintressen.

Processen är densamma för att ta fram områdesbestämmelser som den är för detaljplaner.

Läs mer om processen för att ta fram detaljplaner

Aktuella områdesbestämmelser i Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023