Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Del av kvarter Sommarlovet, Särsta 3:150 med flera

Detaljplanen för kvarter Sommarlovet är belägen i centrala Knivsta, strax öster om järnvägen. Detaljplanen är under uppstart.

Status

Detaljplanen är under uppstart, kontakta planenheten för mer info.

Diarienummer: BMK 2015-000082.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i centrala Knivsta, strax öster om järnvägen. Detaljplanen angränsar till Vårsångsvägen och Segerstavägen.

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggande av bostadshus. Vad för bebyggelse som är möjligt undersöks nu av planenheten.

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 8 augusti 2022