Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Furulund, Knivsta 26:1, 27:1 med flera

Detaljplan Furulund är belägen söder om Knivsta tätort. Planen har legat vilande sedan 2016 men nu har vi påbörjat planarbetet. En utredning pågår för att fastställa vad vi behöver göra innan planprocessen kan fortgå.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i granskningsskede.

Status

Planen har legat vilande sedan 2016 men nu har vi påbörjat planarbetet. En utredning pågår för att fastställa vad vi behöver göra innan planprocessen kan fortgå.

Diarienummer: PLA 2010-020002.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen söder om Knivsta tätort vid korsningen Forsbyvägen och Ledingevägen. Planområdet ligger strax före Knivsta kyrka.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckningar av befintliga fastigheter och därmed skapa ca 30 nya fastigheter.

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 november 2020