Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Furulund, Knivsta 26:1, 27:1 med flera

Detaljplan Furulund är belägen söder om Knivsta tätort. Planen har legat vilande sedan 2016 men nu har planarbetet återupptagits.

Utredning pågår för att omarbeta förslaget för en ny granskning.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i granskningsskede.

Status

Planarbete pågår för att landa i ett uppdaterat planförslag som ska ställas ut på granskning längre fram under 2022.

Diarienummer: PLA 2010-020002.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen i södra Knivsta norr om Knivsta kyrka i höjd med korsningen Forsbyvägen och Ledingevägen och angränsar till Genvägen i öster.

Planområdet består av villafastigheter, jordbruksmark och ängsmark.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra avstyckningar av befintliga fastigheter och därmed skapa cirka 30 nya fastigheter.

Planförfarande

Planen utförs med normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen (från tidigare planarbete)

För handlingar, hör av er till Planenheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 augusti 2022