Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Kölängen, del av Gredelby 2:1

Detaljplanen för Kölängen är belägen öster om Knivsta tätort. Planläggningen har börjat men än finns inget förslag att ta del av.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Planläggningen har startat och utredningar i området pågår. Än finns inget förslag att ta del av.

Diarienummer: SBK 2022–09.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Kölängen strax öster om Knivsta tätort och angränsar till Kölängsvägen. Planområdet består idag av mestadels naturmark.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en varierad bebyggelse med bostäder.

Vid frågor kontakta planenheten.

Planförfarande

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 augusti 2022