Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Ledingevägen

Ledingevägen är belägen söder om Knivsta tätort. Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att avsluta planarbetet för del av Ledingevägen

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att avbryta och avsluta detaljplanarbetet för del av Ledingevägen.

Diarienummer: BMK 2015-000742.

Områdesbeskrivning

Detaljplanen är belägen söder om Knivsta tätort. Ledingevägen sträcker sig från Forsbyvägen och ut till Olof Thunmansväg i Nor.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ett kommunalt huvudmannaskap för Ledingevägen. Nuvarande huvudman är Trafikverket, vilket bedöms begränsa kommunens handlingsfrihet. En utbyggnad av vatten- och avloppsnätet (VA) till Nor-området förutspås anläggas i vägkroppen i samband med att standarden på vägen höjs. Det finns även planer på att anlägga en gång- och cykelväg längsmed vägen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 27 oktober 2020