Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Målsta 2:38

Detaljplanen för Målsta 2:38 är belägen i östra delen av kommunen nära gränsen till Norrtälje kommun. Planen ligger vilande och arbetet är pausat. Kontakta planenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat.

Diarienummer: PLA 2010-020012.

Områdesbeskrivning

Planområdet utgör cirka 6,1 hektar och ligger i anslutning till byn Jansberg i Knivsta kommun. Planen ligger nära gränsen till Norrtälje kommun och 4,7 kilometer nordost om korsningen mellan väg 77 och väg 273.

Syfte

Syftet med planen är pröva förutsättningarna för uppförandet av 20 till 28 nya tomter för bostadsbebyggelse samt möjligheten att ordna vatten– och avloppsfrågan för den tillkommande bebyggelsen på fastigheten.

Planförfarande

Planläggningen sker med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 oktober 2021