Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Nor S:1, Olof Thunmansväg

Detaljplanen Olof Thunmansväg är belägen sydöst om sjön Valloxen. Planen ligger vilande och arbetet är pausat. Kontakta planenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i antagandeskede

Status

Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat.

Diarienummer: PLA 2010-020010.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget öster om sjön Valloxen och angränsar till Ledingevägen i söder.

Syfte

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse. Planen syftar också till att åstadkomma väl fungerande vatten-, avlopps- och trafiklösningar samt till att säkerställa tillgängliga strandområden för allmänheten.

Planförfarande

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar och utredningar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 juni 2020