Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Gruppboende på del av Särsta 3:1

Detaljplan för gruppbostad på del av Särsta 3:1. Planläggningen har startat. Än finns inget datum satt för samråd.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Den 25 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att ge planuppdrag för del av Särsta 3:1.

Diarienummer: SBK 2021-000017

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i östra Knivsta längs med Apoteksvägen och angränsar till naturområde med omkringliggande bostadsbebyggelse.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett gruppbostad enligt Lagen om stöd och service (LSS).

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enlig plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 juni 2022