Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Särsta 58:1, Sankta Birgittakyrkan

Detaljplanen för Särsta 58:1 är belägen centralt i Knivsta tätort. Planläggningen har startat men än finns inget förslag att ta del av.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Planläggningen har startat och utredningar pågår. Ännu finns inget förslag att ta del av.

Diarienummer: BMK 2016-000646.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget centralt i Knivsta tätort och återfinns längs med Häradsvägen. I planområdet finns bland annat Sankta Birgittakyrkan och Orgelfabriken.

Syfte

Detaljplanens syfte är att undersöka möjligheterna till en tillbyggnad som länkas samman med Sankta Birgittakyrkan. De nya lokalerna planeras innehålla bostäder, kontor, kök samt samlingslokaler för kyrkans verksamhet.
Vidare utreds även möjligheterna till att utveckla området med att komplettera med ett antal mindre bostadshus.

Planförfarande

Planen utförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 juni 2021