Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Södra Ar etapp 1, del av Gredelby 1:3 med flera

Den 13 oktober 2020 meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver kommunfullmäktiges beslut från den 13 februari 2019, §17, att anta detaljplan för Södra Ar, etapp 1, Gredelby 1:3 med flera.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i antagandeskede

Status

Detaljplanen har efter antagandet som togs i kommunfullmäktige 13 februari 2019 varit överklagad till mark- och miljödomstolen. Den 13 oktober 2020 meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver antagandebeslutet.

Med anledning av upphävandet av kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen för Södra Ar etapp1 har kommunen valt att utesluta den del av detaljplanen som utgör torpet Skräddarbo. Det innebär att kommunen kommer att anta resterande del av detaljplanen på nytt.

Diarienummer: BMK 2014-000708.

Områdesbeskrivning

Planen är belägen i den södra delen av industriområdet Ar, vid motorväg E4.

Syfte

Detaljplanens syfte är att skapa byggrätter för verksamheter inom bland annat industri, kontor, service, idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger också handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel.

Planförfarande

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 januari 2022