Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Södra Ar etapp 2, del av Gredelby 1:3 med flera

Detaljplanen för Södra Ar etapp 2 är belägen i den södra delen av industriområdet Ar. Samråd för ett planförslag pågår mellan 3 maj och 31 maj 2023.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen är i samrådsskede.

Status

Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat om samråd för planförslaget från och med den 3 maj 2023 till och med den 31 maj 2023.

Du kan ta del av handlingarna här på sidan. Handlingarna finns även utställda i entréplanet, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18.  

Vill du lämna synpunkter?

Skriftliga synpunkter lämnas senast den 31 maj 2023 till knivsta@knivsta.se eller direkt till Planenheten, Knivsta kommun.

Ange diarienummer: SBK 2019-000005.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den södra delen av Ar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa nya etableringsmöjligheter för kontor, detaljhandel, restaurang och hotell. Eftersom området har ett exponerat läge mot E4:an ska hänsyn visas till riksintresset för kulturmiljö som berör del av planområdet.

Planförfarande

Planen utförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023