Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Tunhem Alsike 4:1

Detaljplanen Tunhem Alsike 4:1 är belägen i den västra delen av kommunen. Detaljplanen ligger vilande och arbetet med planen är pausat. Kontakta planenheten för mer information.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Detaljplanen för Tunhem Alsike 4:1 ligger vilande och arbetet är pausat.

Diarienummer: PLA 2011-020013.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i den västra delen av kommunen, i närheten av Alsike kloster.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation för ca 15 hus på Tunhem Alsike 4:1 samt att titta på förutsättningarna för att bygga en klosterby i anslutning till Alsike kloster.

Planförfarande

Planläggningen sker med standard planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Planförslaget redovisas på en plankarta med bestämmelser och illustrationsplan samt i planbeskrivningen.

Handlingar till planen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 oktober 2021