Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Hur går det till att ta fram en detaljplan?

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin som kallas planprocess. Plan- och bygglagen (PBL) styr processen för en detaljplan.

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin som kallas planprocess. Plan- och bygglagen (PBL) reglerar processen för en detaljplan. Det finns flera sätt att ta fram en detaljplan, vanligen med ett standard- eller utökat förfarande. Vilket förfarande som används beror på om planen följer översiktsplanen, har liten eller stor miljöpåverkan eller är av betydande intresse för allmänheten.

Klicka här för att komma tillbaka till vanliga frågor och svar

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2021