Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Hur kan jag vara med och påverka detaljplanen?

Du har under detaljplaneprocessen två möjligheter att komma med synpunkter på förslaget på detaljplan. Alla har rätt att lämna synpunkter och kommunen tar därefter ställning till de synpunkter som inkommit.

Läs här hur du kan påverka detaljplanen.

Påverka detaljplanen

Du har vid minst två tillfällen under detaljplaneprocessen möjlighet att ta del av planförslaget och lämna dina synpunkter, under samrådet och under granskningen. Dessa synpunkter måste du lämna in till kommunen under tiden då samrådet och granskningen är öppna för synpunkter.

När en detaljplan är ute på samråd eller granskning finner du information kring detta på kommunens digitala anslagstavla och hemsida,samt med annons i tidning. Är du sakägare får du även information postad till dig.

Alla har rätt att lämna synpunkter och kommunen tar därefter ställning till de synpunkter som inkommit och besvarar därefter dessa synpunkter i en särskild handling.

Överklaga detaljplanen

Ett yttrande under planprocessen är inte detsamma som ett överklagande. En överklagan kan du göra först då beslutet om att anta en detaljplan har tagits. För att överklaga kräver det att du har lämnat in ett yttrande under antingen samråd eller granskning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 18 maj 2021