Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Hur överklagar jag en detaljplan?

Anser du att samhällsutvecklingsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut att anta en detaljplan eller områdesbestämmelse har du möjlighet att överklaga detta.

  • För att få rätt att överklaga måste du ha yttrat dig i antingen samrådet eller granskningen för den aktuella detaljplanen.
  • Du måste skicka in ditt överklagande inom tre veckor från att protokollet anslås på kommunens anslagstavla.
  • Överklagandet attesterar du till Mark- och miljödomstolen, Nacka Tingsrätt men skickar direkt till kommunen.
  • Överklagandet ska innehålla vilket beslut du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du tycker det ska ändras. Samt eventuella handlingar eller annat som stöder din uppfattning.
  • Glöm inte att skriva din adress och telefonnummer i ditt överklagande.
  • Glöm inte att skriva under din överklagan.

Klicka här för att komma tillbaka till vanliga frågor och svar

Läs mer

Överklaga en detaljplan

Vem som får överklaga, PBL Kunskapsbanken, boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 april 2021