Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Trafiksäkerhet för gående och cyklister

Knivsta kommun arbetar ständigt med att höja trafiksäkerheten. Säkerhet och trygghet för gående och cyklister är en viktig del, både i tätorterna och på landsbygden.

Kommunens arbete med trafiksäkerhet

Det finns många sätt att arbeta med trafiksäkerheten.

Belysning är viktigt - både för att trafikanterna ska se bättre och för den upplevda tryggheten för gående och cyklister under den mörka årstiden.

Knivsta kommun driver flera projekt med belysning för gång- och cykelvägar. Bland annat finns nu en upplyst cykelväg ända ut till Vassunda från Knivsta tätort.

Brunnbyvägen har fått en översyn, med förstärkt belysning och helt ny belysning mellan Sättragatan och Gredelbyleden.

Kommunen byter successivt de äldre armaturerna i kommunen till nya LED-armaturer. De ger en bättre sikt.

På flera platser pågår arbete med så kallade prioriterade gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägarna höjs upp med asfalt där de korsar bilvägar, så att cyklister slipper köra upp- och nedför trottoarkanter. Det blir tydligare både för bilister och cyklister att cykeln är det prioriterade trafikslaget, och det innebär också en säkrare resa för cyklisterna som nu slipper trottoarkanterna.

Prioriterade cykelvägar finns på plats längs med Brunnbyvägen i Alsike. Nu pågår arbete med prioriterad cykelväg vid Högåsvägen. Snart ska ett liknande projekt inledas vid Forsbyvägen.

Läs om aktuella projekt för gång och cykel

Trygghet och trafikregler för dig som går och cyklar

För att det ska vara tryggt och säkert att färdas på kommunens gång- och cykelvägar är det viktigt att du som är trafikant har uppsikt på omgivningen och visar hänsyn till dina medtrafikanter.

I den mån det är möjligt ska gångtrafikanter hålla till vänster och cyklister och mopedförare till höger i färdriktningen på gemensamma gång- och cykelvägar.

Läs mer om trafikregler för alla trafikanter på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

busshållplats Brunnbyvägen

Här längs med Brunnbyvägen i Alsike har busshållsplatserna separerats från cykelvägen med hjälp av ett staket. Tidigare hände det att personer som väntade på bussen hamnade i cykelfältet.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 juni 2022