Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur planeras för trafiken i de nya stadsdelarna?

Trafik och transport är ett viktigt och prioriterat område. Fler invånare innebär förstås att det behövs nya lösningar på det området.

Just nu planerar vi i ett tidigt skede och utreder hur infrastrukturen för vägar och gator kan komma att se ut i framtiden i västra Knivsta och Alsike, med hänsyn tagen till fyrspårsavtalet. Avtalet anger att de kommande stadsdelarna ska vara hållbara och byggas i kollektivtrafiknära lägen.

Att stadsdelarna ska vara hållbara innebär inte bara en väl utbyggd kollektivtrafik. Det behöver också finnas bilfria smågator, så kallade gångfartsområden samt gång- och cykelvägar i områdena. Om behov av bil uppstår ska det finns bilpooler nära till hands.

Vi arbetar med att ta fram ett förslag på transportplan för hållbar mobilitet för Knivsta kommun. Den tas fram i samarbete med Trafikverket och Region Uppsala.

I den stadsbyggnadsstrategi som just nu tas fram kommer förslag på lösningar för trafiken att finnas, med bland annat en ytterligare bro över järnvägen i Knivsta tätort.

Vi tittar också på andra hållbara lösningar för gröna transporter, som exempelvis att skapa så kallade mobilitetshubbar i de två stadsdelarna.

Mobilitetshubbar blir allt vanligare i nya stadsdelar och kan beskrivas som platser, eller byggnader, nära invånarna, som rymmer olika möjligheter för resor och transport – som exempelvis kollektivtrafik, taxistation och bilpool.

Tanken är att du som bor i stadsdelen ska kunna resa enkelt och hållbart, utan att behöva använda ett eget fordon.

Läs mer om en hållbar kommun

Läs mer om mobilitetshubbar

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 april 2021