Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kommunfullmäktige har antagit stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kommun. Vad innebär det för stadsutvecklingen?

När Knivsta växer och utvecklas vill kommunen ta ett samlat grepp om stadsutvecklingen. Den nya strategi med stadsbyggnadsprinciper och arktekturpolicy som antogs av Knivsta kommunfullmäktige 23 september är ett led i detta, och ska ange riktningen för hur kommunen vill att ett framtida Knivsta ska formas, i allt från torg och hushöjder till gröna rum och gator.

Den nya strategin består av två delar - dels stadsbyggnadsprinciperna, som är riktlinjer för stadsrummet, som torg och gaturum, dels en arkitekturpolicy, med råd kring hur byggnaderna ska se ut i framtidens Knivsta.

Stadsbyggnadsprinciperna rymmer principer kring åtta områden: Samspel med omgivningen, täthet, hushöjd, orienterbarhet och stråk, gaturum, gröna rum, konst på allmän plats samt variation.

Arkitekturpolicyn innebär råd kring områdena fasader, entréer, tak, material & detaljer, skyltar, gårdar och mark, belysning och teknikbyggnader.

Den nya strategin innehåller också principer för drift, underhåll och skötsel av framtida gator, parker och torg.

Läs hela strategin med stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicyPDF

Se nyheten om strategin med stadsbyggnadsprinciper och arkitekturpolicy

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 april 2021