Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

När räknar ni med att arbetet med Utvecklingsprogram Knivsta 2035 ska vara klart så att detaljplanerna kan påbörjas?

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 består av flera olika delar. Sammantaget beräknas själva planeringsdelarna vara klara under år 2023. Byggnationerna kommer förmodligen att pågå under 15 års tid.

En viktig del av utvecklingsprogrammet är det förslag på stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike som kommer att presenteras före sommaren. Den kommer att ligga till grund för de kommande detaljplanerna i de två nya stadsdelarna, och vi kommer att bjuda in alla som bor och verkar i kommunen att tycka till om förslaget.

I strategin fångas många gemensamma frågor upp, till exempel robusta lösningar för kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader. Strategin kommer också att rymma strukturskisser av de två nya stadsdelarna.

Vissa av de detaljplaner som redan idag är påbörjade i Knivsta kommun, i centrala Ängby och Alsike, ingår faktiskt i åtagandet om 3 500 nya bostäder. Läs mer om det under den här frågan: Det planeras och byggs ju redan en del i områdena för de två nya stadsdelarna - i både Ängby och Alsike. Ingår dessa pågående detaljplaner och byggnationer i åtagandet om 3 500 bostäder till år 2035?

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 april 2021