Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad bedöms åtagandena i fyrspårsavtalet kosta kommunen totalt?

Det går inte att i förväg bedöma totala kostnader eller intäkter så precist i ett så här stort och långsiktigt utvecklingsarbete.

Den här typen av samhällsbyggnadsprojekt medför givetvis kostnader, inte minst initialt, men i förlängningen kommer också intäkter, i form av exempelvis försäljning av byggrätter samt fler nya invånare som betalar kommunalskatt.

Fyrspårsavtalet innebär generellt sett möjligheter att skapa fler lokala arbetstillfällen, öka utbudet av olika typer av service och bli en föregångare och förebild för det moderna och hållbara samhället.

När de gäller de faktiska kostnaderna så görs hela tiden kalkyler parallellt med programarbetet, och dessa kommer successivt att bli allt mer detaljerade.

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 april 2021