Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad händer just nu när det gäller utbyggnadsplanerna?

Just nu är kommunen inne i ett tidigt och intensivt planerings- och samordningsarbete.

Förslaget på en stadsutvecklingsstrategi för västra Knivsta och Alsike kommer att presenteras under tidig sommar, och du som bor och verkar i kommunen kan då tycka till om förslaget.

Ett förslag till en transportplan för hållbar mobilitet håller på att tas fram, i samarbete med Trafikverket och Region Uppsala. Planen anger hur kommunen ska arbeta för att uppnå en god och hållbar mobilitet för kommunen och dess invånare.

I september antogs en arkitekturpolicy med stadsbyggnadsprinciper. I den sammanställs den gemensamma rikning för stadsbyggnad som den framtida utbyggnad av Knivsta kommuns tätorter ska ta.

Kommunen har kontinuerliga träffar med Trafikverket och Region Uppsala där åtgärder för de nya järnvägsspåren och övriga nödvändiga infrastrukturkopplingar diskuteras.

I centrala Ängby byggs det för fullt. Kommunen arbetar just nu med att anlägga gator och parker på området.

Läs mer om vad som händer just nu och om planerna framöver

Se vad som händer i centrala Ängby

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 april 2021