Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad händer med det tidigare Nydal-programmet?

Nydal-programmet kommer delvis att integreras i det nya arbetet med en stadsutvecklingsstrategi för Knivsta tätorts västra delar – även om det behöver modifieras för att passa in så bra som möjligt i helheten.

Just nu pågår arbetet med att ta fram stadsutvecklingsstrategin, som sedan ligger till grund för de kommande detaljplanerna i de två nya stadsdelarna.

Strategin utgår från den senaste översiktsplanen, och har ambitionen att införliva befintliga planer och program i så hög grad som möjligt. Bland annat är skogspartiet Hammaren i västra Knivsta (nära det befintliga reningsverket) ett prioriterat område att bevara.

På så sätt drar vi nytta av det arbete som redan har gjorts i kommunen.

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 april 2021