Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad har kommunen gjort hittills och varför?

Fyrspårsavtalet säger bland annat att staten, via Trafikverket, ska bygga ut järnvägen med två nya spår samt uppföra en station i Alsike – och att Knivsta kommun genom planläggning ska tillföra 15 000 nya bostäder till regionen fram till år 2057.

Knivsta kommun har påbörjat ett planeringsarbete för att kunna utveckla tätorterna Knivsta och Alsike utifrån förutsättningarna i fyrspårsavtalet - Utvecklingsprogram Knivsta 2035, som ska påbörja byggnationen med 3 500 bostäder till år 2035.

Knivsta kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att kommunen ska ta initiativ till en omförhandling av avtalet med staten. Målet är att minska kommunens åtagande från 15 000 till 7500 bostäder fram till år 2057. En begäran om omförhandling skickades in till staten, och i december 2020 kom svaret: Staten avslog kommunens begäran om att omförhandla avtalet.

Oavsett fyrspårsavtalet så räknar kommunen med en stark framtida tillväxt i Knivsta kommun.

Kommunen ser att arbetet med de två nya stadsdelarna och Knivsta 2035 kommer att behövas för att möta den förväntade tillväxten och inflyttningen till kommunen, oavsett om fyrspårsavtalet omförhandlas eller inte.

Läs mer om Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Se svar på frågan "Varför inleds arbetet med Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två nya stadsdelarna om det inte är säkert att fyrspårsavtalet kvarstår?"

Se befolkningsprognos för Knivsta kommun

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 april 2021