Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad ska det byggas mer exakt i de två nya hållbara stadsdelarna?

Arbetet med stadsdelarna är i ett tidigt skede och mycket ska utformas.

Det finns idag en vision om de nya stadsdelarnas identitet, och ambitionen är en blandad bebyggelse av småstadskaraktär, med radhus och flerfamiljshus med olika upplåtelseformer.

I fyrspårsavtalet anges att 30 procent av bostäderna som byggs fram till år 2057 ska vara hyresrätter, och det tar vi avstamp i när vi planerar för de nya stadsdelarna.

Det ska finnas samhällsservice, som butiker, skolor och förskolor, och plats för företag och verksamheter.

Stadsdelarna ska också vara hållbara - socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

När det finns ett förslag på en stadsutvecklingsstrategi (som kommer att sätta ramarna för de kommande detaljplanerna i de två stadsdelarna) kommer kommunen bjuda in till olika sorters dialog för att samla in tankar, idéer och åsikter från de som lever och verkar i Knivsta om hur de två nya hållbara stadsdelarna ska se ut i framtiden.

Den kunskapsinhämtningen utgör en viktig grund inför utformningen av de nya stadsdelarna.

Synpunkterna från våra invånare, tillsammans med budskapen i Knivstas vision och i översiktsplanen, kommer att utgöra grunden till hur de två nya stadsdelarna ska komma att se ut.

Läs mer om identiteten hos de nya hållbara stadsdelarna

Ta del av visionen och utgångspunkten för all stadsbyggnad och samhällsplanering i Knivsta

Läs om Knivstas arbete med hållbar kommun

Läs om hur du som lever och verkar i Knivsta kan delta och påverka

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 september 2020