Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad tycker den styrande fempartimajoriteten i Knivsta om fyrspårsavtalet och den utveckling av kommunen som avtalet innebär?

Knivstas styrande politiker är generellt sett positiva till utvecklingen och ser goda möjligheter för Knivsta att bli en ännu bättre kommun att bo och arbeta i.

Knivsta kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att kommunen ska ta initiativ till en omförhandling med staten av avtalet. Målet var att minska kommunens åtagande från 15 000 till 7500 bostäder fram till 2057. Begäran om omförhandling avslogs dock av staten.

Det finns en medvetenhet om att fyrspårsavtalets åtaganden är ett stort och utmanande projekt, som måste genomföras på ett klokt sätt – inte minst avseende ekonomi, miljö, klimat, naturvärden och de nya byggnadernas gestaltning – så att Knivstaborna blir nöjda med, och stolta över, resultatet.

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 6 april 2021