Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Varför behöver Knivsta kommun bygga just två nya stadsdelar - kan vi inte bygga mer småskaligt och lite "här och där"?

För det första är det svårt, kanske omöjligt, att bygga ett hållbart och robust samhälle med sådana lösningar.

När vi bygger två "lagom" täta stadsdelar, med kvarter för flerbostadshus och radhus och rum för verksamhet och närservice, men där grönska och natur ändå kan bevaras i form av parker och gröna stråk, kan vi kombinera trivsel med hållbara lösningar och ge de båda områdena goda förutsättningar för framtiden.

Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som vatten och avlopp, gator och vägar och annan teknisk infrastruktur.

De boende blir inte beroende av biltransport - det blir nära till kollektivtrafik, och nära till skolor, service och omsorg. Det blir lättare att skapa ett nätverk av bilfria smågator, gångfartsområden samt gång- och cykelvägar. Du kan gå eller cykla till det mesta - eller ta bussen eller tåget, om du hellre vill.

Det blir också nära till naturen, eftersom den skogs-, ängs- och åkermark som angränsar till stadsdelarna kan bevaras.

För det andra står det i fyrspårsavtalet att de bostäder som byggs inom ramen för avtalet ska vara avgränsade till just nya stadsdelar och tätorter. Det handlar alltså inte om förtätning av befintlig bebyggelse, utan om att ta i anspråk mark som inte tidigare är planlagd och/eller bebyggd.

Sammantaget kan sägas att det är en utmaning att planera för ett framtidens Knivsta som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

I strukturskisserna för de två nya stadsdelarna planeras för mycket grönska, med gröna "fingrar" som letar sig in bland kvarteren och erbjuder naturnära mötesplatser. Målet är att du, var du än befinner dig i stadsdelarna, ska ha tillgång till friluftsliv och rekreation inom 800 meter.

Ambitionen i arbetet med de två nya hållbara stadsdelarna är att ta med Knivstas identitet in i framtiden. Vi planerar för stadsdelar som rymmer grönska, sociala mötesplatser och rum för exempelvis egna odlingar, på samma gång som vi vill använda moderna och innovativa lösningar för att bygga en hållbar stad.

Läs mer om bakgrunden och få en introduktion till Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Läs om identiteten hos de nya hållbara stadsdelarna

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 september 2020