Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen


Varför inleds arbetet med Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två nya stadsdelarna om fyrspårsavtalet ska omförhandlas?

Knivsta är i stark tillväxt. Många vill flytta till vår kommun, som har ett attraktivt läge i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala. SCB:s befolkningsprognos anger att Knivsta kommer ha 26 000 invånare år 2029 - idag är vi knappt 19 000 personer.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 ska ge förutsättningar för 3 500 nya bostäder till år 2035. Kommunen ser att dessa bostäder kommer att behövas för att möta den förväntade tillväxten och inflyttningen till kommunen.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två nya hållbara stadsdelarna kommer därför att kunna - och behöva - genomföras oavsett om fyrspårsavtalet omförhandlas eller inte.

Att möta den förväntade tillväxten med två nya stadsdelar ger också många möjligheter för kommunen.

Att planera två områden från grunden gör att kommunen kan ta ett samlat grepp om samhällsutvecklingen och ge de nya stadsdelarna optimala förutsättningar för framtiden.

Vi kan se till helheten och välja hållbara och innovativa lösningar inom alla delar, som kollektivtrafik, närservice, omsorg, naturvärden, teknisk infrastruktur och gestaltning av nya byggnader.

Slutresultatet blir ett robust samhälle som erbjuder många kvaliteter för både människor och miljö. En plats där det är lätt att trivas och leva hållbart.

Tillbaka

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 september 2020