Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Betyder det här att kommunen måste öka utbyggnadstakten i Knivsta?

Nej, troligtvis inte, om vi ser till statistiken.

Knivsta ligger mitt i en växande region, och därför finns ett tillväxttryck. Under de senaste åren, 2015–2018, ökade antalet knivstabor med i genomsnitt 3,8 procent per år, och år 2029 beräknas kommunen ha drygt 26 000 invånare.

Den utbyggnad vi ser som följd av fyrspårsavtalet i sin nuvarande form innebär istället en genomsnittlig befolkningsökning på cirka 2,6 procent per år, vilket är mindre än den nuvarande ökningstakten.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2020