Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur ska ni säkra att ni kan rekrytera kompetent personal inom stadsbyggnad?

Förutsättningarna att rekrytera var inte okända för oss när vi skrev avtalet, men svårigheterna har tilltagit på ett sätt som vi inte förutsåg. Det hänger bland annat ihop med att det är flera kommuner i regionen som planerar för en ansenlig bostadstillväxt.

Knivsta är en spännande kommun att arbeta i och vi behöver vara fortsatt aktiva i arbetet med att berätta om kommunen, och vara synliga för dem som arbetar inom branschen.

Här är våra webbplatser Knivsta växer och Jobba i Knivsta två viktiga kanaler.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2020