Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad är fyrspårsavtalet och vad har hänt?

År 2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten - det så kallade fyrspårsavtalet.

I avtalet åtar sig kommunen att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i Knivsta till år 2057. I gengäld bidrar staten med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat fyra spår, en station i Alsike och en god kollektivtrafik.

Under 2019 ledde ett folkinitiativ i Knivsta fram till diskussioner om omförhandling av fyrspårsavtalet. En namninsamling gjordes, med tillräckligt många godkända namn för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige.

Knivsta kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att kommunen skulle ta initiativ till en omförhandling med staten av avtalet. Målet var att minska kommunens åtagande från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057.

I juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att inte genomföra en folkomröstning, eftersom kommunen själv begärt omförhandling med staten.

Knivsta kommun skickade in en begäran om omförhandling till staten. Nu har svaret kommit och innebär ett avslag på kommunens begäran om att omförhandla avtalet.

Läs mer om fyrspårsavtalet och omförhandlingen

Ta del av hela avtalet

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2020