Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Varför begärde kommunen omförhandling med staten?

Den 25 mars 2020 beslutade kommunfullmäktige att Knivsta kommun skulle initiera en omförhandling med staten av fyrspårsavtalet. Målet var bland annat att väsentligt minska åtagandet från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057.

Bland de skäl som kommunen uppgav fanns bland annat oro för möjligheten till nödvändig kompetensförsörjning inom samhällsbyggnad, otillräcklig förankring hos kommuninvånarna samt en utmanande situation för att uppnå avtalets intentioner kring hållbarhetslösningar och innovation vad gäller vatten och avlopp.

Läs vad som hänt i omförhandlingen och ta del av nyheterna som publicerats om omförhandlingen

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2020