Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Fyrspårsavtalet - en sammanfattning

I det så kallade fyrspårsavtalet åtar sig kommunen att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i Knivsta till år 2057. I gengäld bidrar staten med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat fyra spår, en station i Alsike och en god kollektivtrafik.

Kort om fyrspårsavtalet

År 2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten. I det så kallade fyrspårsavtalet åtog sig kommunen att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i en blandad och hållbar stadsstruktur fram till år 2057.

I gengäld ska staten bidra med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat att bygga ut järnvägen från två till fyra spår genom kommunen, uppföra en station i Alsike och tillse en god kollektivtrafik.

Bostäderna ska byggas i ett kollektivtrafiknära läge, och 30 procent av bostäderna ska vara hyresrätter.

Se fördjupad information och ta del av hela fyrspårsavtalet

Initiativ till omförhandling av fyrspårsavtalet

Under 2019 ledde ett folkinitiativ i Knivsta fram till diskussioner om omförhandling av fyrspårsavtalet. En namninsamling gjordes, med tillräckligt många godkända namn för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige.

Knivsta kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att kommunen skulle ta initiativ till en omförhandling med staten av avtalet. Målet var att minska kommunens åtagande från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057.

I juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att inte genomföra en folkomröstning, eftersom kommunen själv begärt omförhandling med staten.

Knivsta kommun skickade in en begäran om omförhandling till staten, och i december kom svaret: Staten avslog kommunens begäran om att omförhandla avtalet.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035

För att ta ett samlat grepp om stadsutvecklingen och samhällsplaneringen i Knivsta kommun, inom ramen för fyrspårsavtalet, har kommunen samordnat detta i Utvecklingsprogram Knivsta 2035.

Programmet leds av en projektgrupp som har uppdraget att skapa förutsättningar för två nya stadsdelar som ska rymma 3 500 bostäder till år 2035.

Läs mer om Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två nya hållbara stadsdelarna

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2020