Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Fyrspårsavtalet - en sammanfattning

I det så kallade Fyrspårsavtalet åtar sig Knivsta kommun att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i Knivsta till år 2057. I gengäld bidrar staten med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat fyra spår och en station i Alsike. Regionen åtar sig bland annat satsningar på en god kollektivtrafik.

Om Fyrspårsavtalet

År 2017 tecknade Knivsta kommun och Uppsala kommun ett avtal med staten och Region Uppsala. I det så kallade Fyrspårsavtalet åtar sig Knivsta att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i en blandad och hållbar stadsstruktur fram till år 2057.

Bostäderna ska byggas i ett kollektivtrafiknära läge, och 30 procent av bostäderna ska vara hyresrätter.

I gengäld ska staten bidra med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat att bygga ut järnvägen från två till fyra spår genom kommunen, uppföra en station i Alsike och tillse en god kollektivtrafik.

Region Uppsala bidrar med en god kollektivtrafik och satsningar på bland annat cykeltrafik.

Se fördjupad information och ta del av hela Fyrspårsavtalet

Om Utvecklingsprogram Knivsta 2035

Knivsta kommun möter åtagandena i Fyrspårsavtalet genom Knivsta 2035 - ett stadsutvecklingsprogram som möjliggör för två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike till år 2035.

I planerna finns också en stadsutvecklingsvision på längre sikt, fram till år 2057.

Läs mer om Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två nya hållbara stadsdelarna

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022