Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Fyrspårsavtalet - en sammanfattning

I det så kallade fyrspårsavtalet åtar sig kommunen att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i Knivsta till år 2057. I gengäld bidrar staten med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat fyra spår, en station i Alsike och en god kollektivtrafik.

Kort om fyrspårsavtalet

År 2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten. I det så kallade fyrspårsavtalet åtog sig kommunen att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i en blandad och hållbar stadsstruktur fram till år 2057.

I gengäld ska staten bidra med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat att bygga ut järnvägen från två till fyra spår genom kommunen, uppföra en station i Alsike och tillse en god kollektivtrafik.

Bostäderna ska byggas i ett kollektivtrafiknära läge, och 30 procent av bostäderna ska vara hyresrätter.

Se fördjupad information och ta del av hela fyrspårsavtalet

Initiativ till omförhandling av fyrspårsavtalet

Under 2019 ledde ett folkinitiativ i Knivsta fram till diskussioner om omförhandling av fyrspårsavtalet. En namninsamling gjordes, med tillräckligt många godkända namn för att väcka frågan om folkomröstning i kommunfullmäktige.

Knivsta kommunfullmäktige beslutade i mars 2020 att kommunen skulle ta initiativ till en omförhandling med staten av avtalet. Målet var att minska kommunens åtagande från 15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057.

I juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att inte genomföra en folkomröstning, eftersom kommunen själv begärt omförhandling med staten.

Knivsta kommun skickade in en begäran om omförhandling till staten, och i december kom svaret: Staten avslog kommunens begäran om att omförhandla avtalet.

Utvecklingsprogram Knivsta 2035

För att ta ett samlat grepp om stadsutvecklingen och samhällsplaneringen i Knivsta kommun, inom ramen för fyrspårsavtalet, har kommunen samordnat detta i Utvecklingsprogram Knivsta 2035.

Programmet leds av en projektgrupp som har uppdraget att skapa förutsättningar för två nya stadsdelar som ska rymma 3 500 bostäder till år 2035.

Läs mer om Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och de två nya hållbara stadsdelarna

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 september 2021