Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Projekt Energi och klimat 2035 och forskning om hållbar stadsutveckling

Knivsta kommun arbetar för en hållbar stadsutveckling. Inom delprojektet Energi och klimat 2035 samarbetar kommunen med Högskolan i Gävle i ett forskningsprojekt under fem år, med fokus på hållbara tekniska lösningar för el, värme, vatten och avlopp i de två stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike stationssamhälle.

Om delprojekt Energi och klimat 2035

För att vara med och begränsa den globala uppvärmningen i linje med tvågradersmålet i Parisavtalet måste koldioxidutsläppen i Knivsta minska med ungefär 16 procent per år. Det framgår av Knivstas koldioxidbudget. För att klara budgeten behöver kommunens framtida stadsbyggande vara hållbart och inte påverka klimatet negativt.

Med anledning av detta har Knivsta kommun startat ett delprojekt inom energi och klimat. Det genomförs inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och har fokus på de två nya stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike. Näringslivsutvecklare Kent Ryberg är projektledare:

- I ett befintligt samhälle där hus, kvarter och infrastruktur redan är på plats kan det vara svårt att göra ändringar som minskar klimatpåverkan. För dessa nya stadsdelar som planeras från grunden finns därför en unik möjlighet att bygga med hänsyn till klimatet redan från början.

För att utröna tänkbara vägval ska projektet även möjliggöra för testbäddar där alternativ teknik och innovativa lösningar kan testas i mindre pilotmiljöer. Syftet är att infrastruktur och fastigheter i ett område ska bidra till att minska behovet av energi och andra resurser, och minska utsläppen från dem som bor och arbetar där.

- Det kan till exempel handla om att källsortera avloppen och att bättre kunna ta vara på energi och näringsämnen som annars bokstavligen spolas bort. I vissa fall kanske det inte märks så mycket för den som bor där, men det kan göra stor nytta för helheten. För att Knivsta kommun ska kunna uppnå klimatmålen måste de nya invånarna i dessa stadsdelar redan från dag ett ha ett mycket lågt koldioxidutsläpp per person eftersom de har så goda förutsättningar tack vare det kollektivtrafiknära läget och smarta lösningar.

Aktiviteter inom forskningsprojektet

Delprojektet kommer under våren att genomföra en workshopserie i samarbete med forskningsprojektet med fokus på insatsområdet Kretslopp, förnybara och smarta system.

Workshopserien startade med en kick-off den 8 mars där deltagarna fick dela med sig av sina perspektiv och insikter kring hållbar stadsutveckling och förslag på klimatåtgärder och också tycka till om kommande träffar.

Det fortsatta workshoparbetet fokuserar på att utveckla av en möjlig framtidsbild för infrastrukturlösningarna för energi och VA i de nya stadsdelarna. Den närmaste tiden kommer delprojektet följaktligen att fokusera på insatsområdet Kretslopp, förnybara och smarta system och möjligheten för dessa att bidra till energiförsörjningen och minskad klimatpåverkan. Målet är att workshopserien kan fungera som en arena för samverkan och kunskapsutveckling och att den också kan ge input till kommande handlingsplaner i delprojektet.

Parallellt bearbetas idéer och inspel från kick-offen kring klimatåtgärder och fossilfrihet. Efter workshopserien är tanken att växla upp arbetet med detta och fokusera på insatsområdet Fossilfrihet.

Kommunen vill fördjupa sitt samarbete med olika aktörer och invånare i Knivsta. Därför är målet att det ska finnas fler möjligheter att delta i aktiviteter för samverkan och samskapande av de insatser och handlingsplaner som delprojektet ska mynna ut i.

Se den framtidsbild som ska utvecklas i workshopserien

Se projektplanen för delprojekt Energi och miljö Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Se projektplanens bilaga 1 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Se projektplanens bilaga 2 Pdf, 11.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Om forskningsprojektet

Målet är att undersöka om lokala lösningar och sammankoppling av de olika tekniska systemen kan bidra till att bygga hållbara stadsdelar.

Projektet genomförs inom forskarskolan Future-Proof Cities i samarbete med Högskolan i Gävle.

Läs mer om forskningsprojektet

Se fördjupad information om forskningsprojektet

Läs mer om forskarskolan Future-Proof Cities på Högskolan i Gävles webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du följa forskarskolan på LinkedIn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För delprojekt Energi och klimat 2035

Kent Ryberg

Projektledare

kent.ryberg@knivsta.se

För forskningsprojektet

Ylva Gullberg

Kommundoktorand Högskolan i Gävle/Knivsta kommun

ylva.gullberg@hig.se

Lekpark i stadsmiljö illustration
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 april 2022