Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Om forskningsprojektet

Här kan du fördjupa dig i information om forskningsprojektet. Skribent är doktorand Ylva Gullberg, Högskolan i Gävle.

Lokala och sammankopplade system - lösningar för energi och vatten som kan bidra till hållbara och resilienta stadsdelar

Under två dagar i februari 2021 flaggade myndigheten för elöverföring, Svenska kraftnät, för ett ansträngt elnät. Det lyftes fram att vi konsumenter gärna fick försöka hålla ner vår elförbrukning.

Detta väckte en engagerad diskussion om elbrist och om behovet av livsstilsförändringar för klimatet. Utvecklingen av tekniska system, såsom elproduktion och elöverföring, går också snabbare än någonsin, något som skulle kunna möjliggöra en mer aktiv roll för användarsidan.

Här kan ses ett möjligt skifte i synsätt, där systemen går från att ha varit något ganska ointressant och avlägset men som nu har hamnat i händelsernas centrum.

Knivsta kommun möter nya utmaningar – och möjligheter

Knivsta är en av de kommuner som står inför utmaningar vad gäller den tekniska försörjningen, exempelvis en begränsad elnätskapacitet och ett avloppsreningsverk som snart uppnår sin maxgräns.

De möter också en stor befolkningstillväxt och har tecknat avtal med staten om att de nya stadsdelarna ska byggas på ett hållbart sätt.

Förutom att detta blir verkligt utmanande utgör det dock också en möjlighet för kommunen som en unik chans att tänka nytt och långsiktigt. Dessutom finns potential för tekniska lösningar.

Cirkulär ekonomi öppnar för nya affärsidéer när avfall blir till resurs och byggnaderna blir uppkopplade och mer aktiva aktörer som bidrar till samhällsnytta.

Här har Knivsta höga ambitioner och en vision att vara föregångskommun för ett hållbart samhälle.

Forskningsprojekt med fokus på lokala och sammankopplade lösningar

Detta forskningsprojekt ska undersöka om lokala lösningar och sammankoppling av systemen för energi och vatten kan bidra till att bygga hållbara stadsdelar.

Det är ett samarbete mellan Knivsta kommun och Högskolan i Gävle och riktar in sig på de nya områdena som planeras och utvecklas i Alsike och västra Knivsta. Tanken är att forskningsprojektet ska kunna användas som beslutsunderlag i kommunen.

Utifrån en syn på vår planet som ett slutet system, åtminstone vad gäller materia, är det ganska självklart att kretslopp är en nödvändighet för hållbarhet. Resurser som används behöver också återföras, annars tar de slut.

Ett konkret exempel på hur en kommun kan verka för detta är i avloppshanteringen. Avloppsvatten är idag en restprodukt med lågt värde, men det innehåller bland annat näringsämnen som är ändliga resurser.

Där finns möjliga tekniska lösningar för att cirkulera resurserna och återföra näringsämnena till jordbruket. Genom att koppla samman system finns fler möjligheter, såsom återvinning av vatten och energi. Lösningar som dessa, som bygger på lokala kretslopp och växelverkan mellan system, är just det som ska utvärderas i projektet.

Samverkan och acceptans är nödvändigt

Vissa lösningar skulle kunna väcka reaktioner, till exempel att använda återvunnet vatten, vilket kan återknytas till frågan i inledningen om användare och acceptans för förändring.

Därför ska forskningsprojektet också beakta attityder, beteenden och normer som relaterar till lösningarna.

Detta ses vara viktigt i synnerhet utifrån den pågående trenden där system och deras användare som tidigare varit passiva nu övergår till att blir mer aktiva aktörer och komponenter som bidrar till samhällsnytta och en hållbar utveckling.

En förutsättning för detta är att involvera alla relevanta samhällsaktörer som ska vara med på denna resa, där det till syvende och sist krävs långsiktighet, tillit, mod och samarbete.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 juni 2021