Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad händer när medborgardialogen om stadsutvecklingsstrategin är avslutad?

Den 15 september samlar vi ihop medborgarnas synpunkter, ser över strategiförslaget igen och försöker tillgodose inkomna synpunkter i ett reviderat förslag.

Sedan ska strategin antas av kommunens politiker. Det är kommunfullmäktige som antar förslaget. Beslutet planeras att fattas under vintern 2021/2022.

När strategin är antagen är ramarna för de nya stadsdelarna fastställda, och vi kan börja planera varje stadsdel mer i detalj och påbörja byggnation. Företag som visar intresse kan börja köpa mark och ansöka om detaljplaner. Vi på kommunen kan också börja planlägga mark, för exempelvis, torg, skolor och andra verksamheter.

På lång sikt är tanken att de två tätorterna tillsammans kännas som en småstad - Knivsta. Mycket av arbetet återstår, och stadsutvecklingsstrategin fokuserar mer på vad kommunen vill uppnå, än exakt hur det ska göras.

Det finns en plan för hur de nya stadsdelarna ska byggas ut, område för område. Det här arbetet kommer att pågå i många år - stadsdelarna kommer att växa fram efter hand - så det är inget som händer över en natt.

Läs mer om planen för hur de nya stadsdelarna ska växa fram här

Som alltid kan du som bor och verkar i kommunen vara med och tycka till om varje detaljplan som olika byggföretag och andra aktörer ansöker om i de kommande stadsdelarna.

Kommunen håller dialog med invånare och berörda i form av samråd inför beslut om varje detaljplan, enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Se tidsplanen för stadsutvecklingsstrategin

Läs om kommunens stadsutvecklingsavtal med ankarbyggherrar

Läs om att medborgardialog kring detaljplaner och detaljplaneprocessen

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 september 2021