Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur säkerställs framkomligheten för olika trafikslag mellan den västra och östra sidan av järnvägen?

Järnvägen är idag en barriär som begränsar möjligheten att röra sig mellan den västra och östra sidan av våra tätorter. För att motverka den effekten behövs fler passager både över och under järnvägen för samtliga trafikslag.

Det pågår redan ett arbete tillsammans med Region Uppsala och Trafikverket, för att identifiera vilka behov som finns samt möjliga åtgärder.

Fler passager ger möjlighet till så kallade gena gång- och cykelvägar, så att det blir lätt att nå målpunkter på båda sidor om järnvägen - något som är viktigt för att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle.

För biltrafiken kommer det bara att finnas en passage över järnvägen i Knivsta när plankorsningen söder om Knivsta station stängs. Det finns därför ett behov av ytterligare en planskild passage.

En ytterligare bro för motorfordon planeras söder om Knivsta station. Den kommer att behövas, eftersom korsningen över järnvägen Särstavägen/Knivstavägen kommer att stängas. Då får vi en ökad robusthet i vägnätet.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 september 2021