Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur kan jag som bor och verkar i Knivsta påverka förslaget till stadsutvecklingsstrategi?

Mellan 1 juni och 15 september 2021 kunde alla som bor och verkar i Knivsta kommun vara med och lämna synpunkter om förslaget på stadsutvecklingsstrategi. Just nu ser vi över förslaget på strategi igen efter inkomna synpunkter, och kommer under vintern att presentera ett nytt och reviderat förslag.

Även när stadsutvecklingsstrategin är antagen kan du vara med och påverka stadsbyggnaden framöver. Inför varje detaljplan i de kommande stadsdelarna bjuder vi in till dialog och samråd enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Dina synpunkter är viktiga för oss. När vi lyssnar till vad invånarna tycker kan vi bidra till att skapa ett framtidens Knivsta som många trivs med och känner sig delaktiga i.

Tidigare dialog

Knivsta 2035 redan har haft en inledande dialog, inom ramen för Medborgarrådet. I oktober hade vi en enkät ute med frågor om bland annat vad Medborgarrådets deltagare skulle vilja se mer av i framtidens Knivsta, vad de tänkte kring fordon och transport och vad de tyckte skulle finnas i ett framtida parkstråk.

Dessa synpunkter har vi tagit med oss när vi arbetat med förslaget på stadsutvecklingsstrategi.

Ta del av Medborgarrådets enkät #3 om Knivsta 2035 och de två hållbara stadsdelarna

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 september 2021