Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur kommer stadsutvecklingsstrategin att användas?

Stadsutvecklingsstrategin blir det dokument som vi kommer att luta oss mot när de nya stadsdelarna i Knivsta planeras.

Den blir planeringsverktyget för alla berörda: För de företag som vill bygga i stadsdelarna, för verksamheter som funderar på att etablera sig i Knivsta, för invånare som vill se hur framtidens Knivsta kan komma att se ut, för personer som funderar på att flytta hit, för föreningar och andra aktörer.

Det blir också det dokument som vi på Knivsta kommun lutar oss mot när vi fattar beslut som rör stadsutvecklingen i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle, till exempel när vi tar fram nya detaljplaner och bestämmer hur byggnaderna ska se ut i kvarteren.

Se informationsfilmen om stadsutvecklingsstrategin

Ta del av hela förslaget till stadsutvecklingsstrategi

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 september 2021