Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Hur planerar Knivsta kommun för de nya stadsdelarna när det gäller vatten och avlopp?

När Knivsta växer kommer vatten- och avloppsnätet till hushåll och verksamheter att byggas ut successivt.

Men eftersom Knivsta är i tillväxt behöver Knivsta kommun en ny lösning för själva avloppsreningen. Detta har utretts tillsammans med kommunens VA-leverantör Roslagsvatten.

Nu pågår en process för medlemskap i reningsverksförbundet Käppalaförbundet, det vill säga låta ansluta det kommunala avloppet till reningsverket i Käppala, Lidingö. Läs mer om Käppalaförbundet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En ansökan är inskickad till Käppalaförbundet. Kommunen har dock inte fattat ett slutgiltigt beslut kring medlemskapet och behvöver ta ställning till investeringar.

Utmaningarna är dels att få till en lösning till en vettig kostnad, dels att hitta en lösning som hinns med och går hand i hand med den framtida planerade utbyggnaden av Knivsta kommun.

Hur ser då avloppssituationen ut idag?

De tre befintliga reningsverken i Knivsta kommun – i Knivsta, Vassunda och Lagga - är dimensionerade för att behandla avloppsvatten från sammanlagt 13 350 personer. Antalet anslutna personer idag ligger knappt under denna siffra.

Reningsverken kommer därför inte att räcka till för Knivstas planerade tillväxt, med två nya stadsdelar med sammanlagt 3 500 bostäder i Alsike respektive västra Knivsta till år 2035.

Det finns inte heller, av olika anledningar, möjlighet att bygga ut de befintliga reningsverken i kommunen så att de räcker till för det framtida behovet av avloppsrening. En anledning är att en utbyggnad av det större av reningsverken, det vill säga reningsverket inne i Knivsta tätort, skulle innebära en alltför stor miljömässig belastning på Knivstaån.

Trots att Knivsta reningsverk börjar nå sitt maxtak vad gäller antalet anslutna personer rent teoretiskt, så ser Roslagsvatten att det finns ett visst utrymme inom tillståndets ramar för att ansluta ytterligare personer. Anledningen är att belastningen per person totalt sett är låg när det gäller Knivsta reningsverk idag.

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 juni 2021