Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kommer min synpunkt på stadsutvecklingsstrategin att tas på allvar?

Absolut. En av de viktigaste frågorna i arbetet med de två hållbara stadsdelarna är hur vi bäst kan få input från dig som lever och verkar här i Knivsta idag.

Alla de tankar och synpunkter som framförs på dialoger och samråd beaktas, respekteras och övervägs. Dock är det ju så att alla synpunkter inte alltid kan tillmötesgås. Att utveckla en kommun handlar ju om både allmänna och enskilda intressen, där det allmänna ibland måste få företräde.

Vi kan ändå lova att vi, när vi fått tankar, idéer och synpunkter från kommuninvånare och näringsliv, ser vi över förslaget igen och försöker tillmötesgå de inkomna synpunkterna innan vi presenterar ett nytt, revidera förslag.

Det kommer också att finnas många fler tillfällen att tycka till om de framtida stadsdelarna. Stadsdelarna kommer ju att växa fram under lång tid, och under åren som följer kommer vi därför att bjuda in till dialogmöten och samråd kring olika frågor.

Bland annat så kan du som bor och verkar i Knivsta alltid tycka till om de olika detaljplanerna i stadsdelarna. Varje detaljplan som kommunen arbetar fram läggs alltid ut på samråd innan vi fattar ett beslut om den. Det betyder att vi presenterar den för våra invånare, och ber om synpunkter och tankar som vi sedan försöker tillmötesgå. Förfarandet regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

Läs om att vara med och påverka

Läs om processen för detaljplaner

Läs mer om Medborgarrådet

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 september 2021