Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Vad händer när medborgardialogen om förslaget på stadsutvecklingsstrategi är avslutad?

Då granskar kommunens projektgrupp de synpunkter som kommit in, och ser över förslaget till stadsutvecklingsstrategi igen.

Alla synpunkter tas i beaktande och vi försöker tillmötesgå inkomna åsikter i ett reviderat förslag.

Det är kommunfullmäktige som antar förslaget till stadsutvecklingsstrategi. Beslutet planeras att fattas i december 2021.

När stadsutvecklingsstrategin har godkänts av kommunens förtroendevalda politiker kommer den användas som utgångspunkt för beslut. Vi på kommunen kommer att luta oss mot strategin när vi fattar beslut som rör stadsutvecklingen i västra Knivsta tätort och Alsike stationssamhälle, till exempel när vi tar fram nya detaljplaner och bestämmer hur byggnaderna ska se ut i kvarteren.

Strategin kommer även att utgöra underlag när kommunen tar fram en ny översiktsplan.

Det går inte att börja bygga hus direkt i enlighet med stadsutvecklingsstrategin. Hur byggnaderna ska se bestäms först i de kommande detaljplanerna.

Som alltid kan du vara med och påverka varje ny detaljplan - kommunen håller dialog med invånare och berörda i form av samråd inför beslut om varje detaljplan, enligt Plan- och bygglagen (PBL).

De två stadsdelarna kommer att uppföras successivt, kvarter för kvarter, fram till år 2035.

Se informationsfilmen om stadsutvecklingsstrategin

Ta del av hela förslaget på stadsutvecklingsstrategi

Tillbaka

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 16 september 2021