Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Lämna synpunkter på förslaget

Var med och lämna synpunkter på förslaget! Vi tar med alla inkomna synpunkter in i det fortsatta arbetet med stadsutvecklingsstrategin och arbetar för att tillmötesgå synpunkterna i så stor utsträckning som möjligt. Du kan lämna dina synpunkter via webbformulär, via e-post eller genom att skicka ett brev till oss. Här hittar du information om hur du gör.

Du kan lämna dina synpunkter på förslaget fram till och med 15 september 2021. Synpunkter ska lämnas skriftligen.

Du kan skicka in dina synpunkter på flera olika sätt - via ett webbformulär, via e-post eller vanlig post.

Observera att inskickade frågor och synpunkter anses som allmänna handlingar och kommer behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om kommunens arbete med dataskydd här: knivsta.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Synpunkter via e-post

Skicka dina synpunkter via e-post till knivsta@knivsta.se
Ange "Synpunkt på stadsutvecklingsstrategi" i e-postens rubrik.

Synpunkter via webbformulär

Lämna din synpunkt på förslaget via formuläret nedan.Din synpunkt kan vara anonym. Fyll i din e-postadress om du vill ha ett bekräftelsemejl på att din synpunkt är mottagen.

Synpunkter via brevpost

Skriv till:
Knivsta kommun
Centralvägen 18
741 75 Knivsta

Skriv "Synpunkt på stadsutvecklingsstrategi" på kuvertet och i brevet.

Vad kan du vara med och påverka i förslaget på stadsutvecklingsstrategi?

Du kan tycka till om det mesta i stadsutvecklingsstrategin – men allt kan vi inte påverka.

Strategin är nämligen utformad inom ramarna för det så kallade Fyrspårsavtalet med staten.

I avtalet har både Knivsta kommun, staten och Region Uppsala vissa åtaganden som vi inte kan tumma på. Vi måste alltså förhålla oss till åtagandena i avtalet.

Det här gäller övergripande i Fyrspårsavtalet:

  • De nya stadsdelarna ska planeras och byggas hållbart – ekonomiskt, socialt och miljömässigt
  • Kommunen ska möjliggöra för 15 000 nya bostäder till år 2057
  • Bostäderna som byggs ska vara kollektivtrafiknära
  • 30 procent av bostäderna ska vara hyresrätter
  • Staten ska dra två nya tågspår genom Knivsta kommun
  • Kommunen får en ny tågstation i Alsike
  • Region Uppsala ska bygga ut kollektivtrafiken inom, till och från de två stadsdelarna

Vill du veta mer?

Läs Fyrspårsavtalet

Läs om Knivsta 2035 - två nya och hållbara stadsdelar

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 juni 2021