Coronaviruset och covid-19:
För att förhindra smittspridning råder skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som vi alla behöver följa. Läs mer om coronaviruset och covid-19

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Innehåll

Denna kortversion sammanfattar de viktigaste delarna i stadsutvecklingsstrategins fem kapitel. I innehållsförteckningen nedan står sidangivelse för kapitlen i både kortversionen och huvuddokumentet.

Framtaget av

Stadsutvecklingsstrategin, och denna kortversion, har tagits fram av en projektgrupp på Knivsta kommun, tillsammans med externa konsulter.

På sida 2 i huvuddokumentet finns en lista på dem som varit med i arbetet.

Kommunens projektledare:

  • Frida Wilhelmsson, projektledare Stadsutvecklingsstrategi västra Knivsta och Alsike, Knivsta kommun
  • Pelle Mikaelsson, projektledare Utvecklingsprogram Knivsta 2035, Knivsta kommun

Layout:

Urban Minds

Fotografier:

Knivsta kommun, om inte annat anges

Kartor och illustrationer:

Urban Minds, om inte annat anges

Kortversion 2021-05-26

Kapitel

Sidan 2: Kapitel 1

Beskriver vad dokumentet är och de utgångspunkter som ligger bakom. Se sidan 6 i huvuddokumentet för motsvarande kapitel.

Sidan 4: Kapitel 2

Beskriver Knivstas långsiktiga vision för stadsutvecklingen. Visionen beskriver hur området kan utvecklas hållbart de kommande decennierna. Se sidan 22 i huvuddokumentet för motsvarande kapitel.

Sidan 8: Kapitel 3

Beskriver hur två hållbara stadsdelar i västra Knivsta och Alsike planeras att utvecklas. Kapitlet innehåller förslag på hur bebyggelse, gator och grönområden ska placeras. Se sidan 34 i huvuddokumentet för motsvarande kapitel.

Sidan 10: Kapitel 4

Beskriver hur kommunen vill arbeta med mobilitet, grönstruktur, bostadsförsörjning,
näringsliv, social hållbarhet, kulturmiljö samt energi och klimat. Se sidan 58 i huvuddokumentet för motsvarande kapitel.

Sidan 12: Kapitel 5

Beskriver hur kommunen ska se till att strategin blir verklighet på medellång och lång sikt. Se sidan 100 i huvuddokumentet för motsvarande kapitel.

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 2 juni 2021